Modele przejścia demograficznego

  • 20
    Feb

Modele przejścia demograficznego

Modèle solution demograficznego opisuje i wyjaśnia zróżnicowane tempo zmian. Modelowi solution demograficznego towarzyszy modèle solution épidémilogicznego-opisujący zmiany przyczyn zgonów w żadnych etapach Rozwoju społeczeństwa. Przejścia demograficzne nie są niczym Straży Jak skokowymi zmianami wskaźników demograficznych (por. Balicki, Frątczak, Nam 2003:49). Przejście jest historycznym procesem przeobrażeń zastępowalności pokoleń, przebiegającym OD Stanu vectoriels do Stanu niskiej rodności i umieralności. Szczególnie wygodna do analizy struktury demograficznej jest grafika przedstawiająca Dane w formie specyficznego wykresu-piramidy wieku. zmiana liczby droits na danym obszarze w określonym czasie; przyfrost rzeczywisty à Suma przyrostu naturalnego i Salda migracji Niemcy są krajem, w którym Procesy opisane w fazie piątej zaszły najdalej. Bardzo Niska stopa urodzeń w krajach Europy Środowej i Wschodniej à skutek transformacji po upadku systemu komunistycznego. Przemiany gospodarcze i ich negatywne aspekty, Jak zamykanie nierentownych Zakładów, jawne Bezrobocie, dochodów spadek, konieczność dyspozycyjności wobec Pracodawców, niepewna przyszłość, zniechęcają do zakładania Rodzin. Liczba droits na Świecie ciągle rośnie. Ponieważ większość ludzi Mieszka w krajach rozwijających się, à tamtejsze Procesy najbardziej wpływają na sytuację w skali globalnej.

Przyrod naturalny mimo wyraźnego spadku w ostatnich kilkudziesięciu latach Nadal jest Tam wysoki. À sprawia, że na Świecie pojawiają się Miliony przyszłych rodziców i Liczba ludzi przez nastepne kilkadziesiąt lat Nadal będzie się zwiększała. Wzrod zostanie zahamowany, Gdy współczynnik dzietności w skali świata spadnie ne poziomu 2, 13 urodzeń przypadających na jedną kobietę. Nastąpi wówczas Prosta zastępowalność pokoleń. Dalsze Perspektywy zależą OD wartości Tego wskaźnika. Jeśli jeszcze spadnie, liczna droits świata zacznie się zmniejszać. Jeżeli Jednak wzrośnie, nastąpi Kolejny wzrod zaludnienia. Faza III-Rozpoczyna się bardzo wysokim przyrostem naturalnym, b, ącym konsekwencją eksplozji demograficznej Fazy II.

W fazie III przyrouille Ten stopniowo się obniża, ponieważ maleje Liczba urodzeń.

Comments are closed.